Doradztwo podatkowe

 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi
 • kompleksowe doradztwo podatkowe
 • odwołania od decyzji organów podatkowych w trybie administracyjnym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych

Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie Księgi KPiR
 • prowadzenie Ewidencji dot. podatku VAT
 • prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Księgi Rachunkowe

 • opracowanie zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie Księgi Głównej
 • prowadzenie Ewidencji dot. Podatku VAT
 • rozliczanie różnic kursowych walut obcych
 • wszelkie deklaracje podatkowe wymagane prawem (CIT, VAT, od
  nieruchomości, ST itd.)
 • sporządzanie sprawozdań rocznych i okresowych

Kadry i Płace

 • prowadzenie kadr i płac zatrudnionych pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • rozliczenia dotyczące opłacanych składek do ZUS - u
 • sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30
 • prowadzenie rozliczeń PFRON

Ponadto:

 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów GUS
 • Pomoc w zakresie zakładania firmy
 • Wnioski kredytowe

Naszym dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenia podmiotów zagranicznych w języku angielskim.

Zmieniony (Czwartek, 10 Wrzesień 2009 18:28)

 
Goście
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości